top of page

KolayBe Danışmanlık Hizmet Alım Sözleşmesi ve Kullanım Koşulları
(Terms of Use)

KolayBe.com                         

KolayBe GmbH

Markgrafenstraße 64, 10969 Berlin     

E-Mail: info@kolaybe.com

Registergericht: Amtsgericht Charlottenburg, 

Registernummer: HRB 238964 B        

 

Isbu sözleşme, bir tarafta KolayBe GmbH, Markgrafenstraße 64, 10969 Berlin, ile (bundan böyle kısaca KolayBe anılacaktır), diğer tarafta sizinle kısaca (Aday) olarak anılacaktır, arasında düzenlenmektedir. Sözleşme, Almanya işçi gücü transferi kapsamında Almanya’da Diploma Denkliği, iş yeri bulma ve Çalışma Vizesine başvuru hizmet bedelini tanımlar.

 

Buna göre:

1. Aday Almanya’da Diploma denkliği, iş yeri bulma ve çalışma vizesi başvurusu ile ilgili KolayBe’ den rehberlik ve danışmanlık hizmeti almak amacıyla KolayBe’ den öngördüğü belgeleri temin eder. Aday Diploma Denkliği, iş yeri bulma ve çalışma vizesine başvuru kapsamında, www.kolaybe.com sayfamıza giriş yaparak uygunluk ön incelemesi formunu doldurarak kişisel ve eğitim durumuyla ilgili bilgileri tam ve eksiksiz olarak KolayBe’ ye ulaştırmayı taahhüt eder.

 

2. KolayBe, uygunluk ön incelemesi sonucu adaya bilgilendirme yapar ve adayın duruma bağlı olarak, Diploma Denkliği ile başlamak üzere işlemleri yürütür.

 

3. KolayBe’ den danışmanlık hizmeti alabilmek için, adayın vize almaya herhangi bir engeli bulunmamalıdır. Bunun için KolayBe’ den danışmanlık hizmet alınmadan Aday uygunluk ön incelemesini yapar. Bu esnada, Adayın diploma denkliği, is sözleşmesi ve vize başvuru kriterlerini yerine getirip getirmediği incelenir.

 

4. KolayBe, vize dosyasının hazırlanması ile ilgili bilgilendirme ve danışmanlık yapar, ancak vize başvurusu sırasında Alman Konsolosluğunun çalışma vizesiyle ilgili şartları kapsamında yapılan evrak ve bilgi beyanından Konsolosluğun muhatabı olarak Aday tek başına sorumludur.

 

5. KolayBe, diploma denkliği, iş yeri bulma ve çalışma vizesine başvuru sürecini 4 aşamada yürütür. Buna göre KolayBe;

    a. Ön Uygunluk İncelemesi kapsamında, Adayın Almanya’ya hangi şartlar altında gelebileceğini, çalışmak istediği sektöre bağlı dil bilgisine ihtiyaç olup olmadığını ve diploma için bir denklik alınıp alınamayacağını kontrol eder.

    b. Tüm şartlar tamamlanmış olarak Almanya Diploma Denkliği için başvurur.

    c. Adaya özel hazırlanan dosya ile Is başvurularında bulunur ve çalışma 

sözleşmelerini imzalanması adına Adaya iletir. 

    c. Vize başvuru dosyasını Konsolosluğa sunmak üzere Adaya teslim eder. 

 

6. KolayBe Aday adına, diploma denklik, iş yeri bulma ve vize başvuru işlemlerini yürütür. Başvuru yapılan her bir kurum için güncel olan kendi şartları geçerlidir. Vize başvurusu yapıldıktan sonra KolayBe görevini yerine getirmiş sayılır. Aday iş yerini beğenmediği takdirde ikinci bir teklif için ekstra süre tanınarak ikinci bir is teklifi sunulabilir. Eğer ikinci is teklifi Aday tarafından kabul edilmez ise, yeni bir danışmanlık tarifesi ile KolayBe üçüncü bir is teklifi yapabilir.

 

7. KolayBe’nin sunduğu hizmetler haricindeki tüm hizmetler Almanya’nın ülke şartlarındaki imkanlar dahilinde ayrı bir danışmanlık konusu olarak kabul edilir. Bu tür alanlarda KolayBe herhangi bir sorumluluk almaz. Örneğin Avukat danışmanlığı, ev bulma desteği gibi konularda KolayBe sadece seçenekler hakkında bilgi verebilir ve işbirliğiyle kayıt takibi ve organizasyon yapar. iş yeri veya ikamet edilen ev ile ilgili hukuki şartlar ve sorumluluklar işveren, ev sahibi ve aday arasında geçerlidir.

 

8. Sözleşme geçerlilik süresi 3-4 ay ile sinirlidir. Bu süreç sonunda KolayBe iş yeri ve vize başvurusu yapamaz ise ödenen tutar diploma denkliği alınmış ise 500€ kesilir ve geri kalanı iade edilir. Bu süre sonunda KolayBe adayın başvurularından hiçbir şekilde sorumlu değildir. Hizmet istenirse güncel tarifeyle yeniden anlaşılmalıdır.

 

9. Sözleşmeye konu hizmet alim talebinin iptal edilmesi halinde KolayBe tarafından işlem sırasında yapılan kurum irtibatları ve kısmi harcamalar nedeniyle, diploma denkliği alınmış ise 490€ kesilerek kalan ücretin 50%‘si, alınmamış ise ödenen tutarın 50% adaya iade edilir. işyeri bulunduktan sonra yapılan iptal halinde KolayBe yapılan harcamalar kesilerek, kalan ücretin %25‘ini adaya iade eder. Diploma denkliği alınmış, Is sözleşmeleri yapılmış ve Vize Başvurusu tamamlanmış durumda iptal edilmesi durumunda herhangi bir iade hakki yoktur. Hastalık veya ölüm durumlarında, bunun belgelenmesi kaydıyla yapılacak iadeler adayın 1. Derece akrabasına veya vekil tayin ettiği 3.şahsa ödenir.

 

10. Vize başvurusunun reddedildiği durumda; çıkan karar Alman devletinin kararı olarak kabul edilir; KolayBe vize reddinden mesul tutulmaz ve herhangi bir ücret iadesi yapmaz. Bununla birlikte ilk 6 ay içinde yapılacak yeni bir vize başvurusu için KolayBe herhangi bir ücret talep etmez.

 

11. Aday Uygunluk Ön İncelemesi veya KolayBe paketlerinden birini www.kolaybe.com sitesinden satın alıp ödemeyi yaptığında bu koşulları okuyup kabul ettiğini taahhüt eder.

 

12. Sözleşmeye muhalif konularda Berlin Almanya Mahkemeleri yetkilidir.

bottom of page